Hitra-Froya 3.1.2 icon
QR Code

Hitra-Froya 3.1.2 APK

4/5
  • Author

  • Letzte Version:

    3.1.2

  • Datum der Veröffentlichung:

    May 14 2022

Hitra-Froya

I over 40 år har lokalavisa Hitra-Frøya jobbet for å holde våre lesere informert om det som skjer i øyregionen. Fortsatt er lokalavisa det sentrale informasjonstorget i Hitra og Frøya, både for nyheter, reportasjer og annonseinnhold.
I vårt område bor nesten 10.000 mennesker, og tallet vokser stadig. Vi vet at disse menneskene er forskjellige og at de legger vekt på ulike historier avhengig av hvor de selv bor og hvilke interesser de har.
I Hitra-Frøyas nyhetsapp tar vi hensyn til dette. Du vil selvsagt få de til enhver tid viktigste nyhetene. Men du skal også få en mer personlig opplevelse. Vi vil bruke algoritmer til å gi deg mest mulig relevant innhold basert på det du selv leser, og appen gir deg også mulighet til personlige innstillinger av innhold og varslinger. Alt dette i kombinasjon med et rikt utvalg andre lokale kilder (bl.a. sosiale medier) for å gi deg den beste opplevelsen av Hitra og Frøya akkurat nå.
Sveip:
Innholdet er også sortert etter tema, du finner dette ved å sveipe til høyre.
Bla f.eks. gjennom spesialseksjoner for trafikk, sport, Mitt Lag, Hitra, Frøya m.m. For over 40 years, local newspaper Hitra-Frøya worked to keep our readers informed of what is happening in the island region. Still local newspaper the central information square of Hitra and, both for news, features and advertising content.
In our area live almost 10,000 people, and the number is constantly growing. We know that these people are different and that they emphasize different stories depending on where they live and what interests they have.
In Hitra-Frøyas news apps we take this into account. You will of course get the always important news. But you will also get a more personal experience. We will use algorithms to provide you with the most relevant content based on what you yourself read, and the app also allows you to personalized settings of content and notifications. All this in combination with a rich variety of other local sources (including social media) to give you the best experience of Hitra and right now.
Swipe:
Content is also sorted by theme, you can find this by swiping to the right.
Scroll example. through special sections for traffic, sports, My Team, Hitra, Frøya the like
Hitra-Froya APK-Versionshistorie
Hitra-Froya 3.1.2 for Android 5.0oder höher APK Herunterladen

Version : 3.1.2 for Android 5.0oder höher

Aktualisierung zu : 2022-05-14

Herunterladen APK (12.28 MB)

Hitra-Froya 3.1.1 for Android 5.0oder höher APK Herunterladen

Version : 3.1.1 for Android 5.0oder höher

Aktualisierung zu : 2021-07-23

Herunterladen APK (17.52 MB)